23RD WONCA Europe Conference

Host Organizing Committee

Chairperson: Tomasz Tomasik 

 • Włodzimierz Bołtruczuk
 • Elżbieta Ganczarska
 • Anna Gurda-Duda
 • Artur Jakubiak
 • Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
 • Rafał Kacorzyk
 • Zbigniew J. Król
 • Jacek Łuczak
 • Beata Modlińska
 • Jacek Putz
 • Tomasz Sobalski
 • Michał Sutkowski
 • Joanna Szeląg
Close

Our website uses cookies to improve your browsing experience